Teslimat ve İade Koşulları (Auction Software Service)

Bu Teslimat ve İade Koşulları, [şirket adı] tarafından sağlanan müzayede yazılımı hizmeti için geçerlidir. Aşağıda belirtilen şartlar, yazılım hizmetinin teslimatını ve olası iade taleplerini düzenlemektedir.

Teslimat:
Müzayede yazılımı hizmeti, müşterinin ödemesinin tamamlanmasının ardından websitesi url olarak sunulacaktır. Yazılım servisi çevrimiçi hesap aracılığıyla kullanılabilir hale getirilecektir. Teslimat süresi, ödeme onayından sonra 3 gün içinde veya daha az  bir sürede demo olarak sunulacaktır. Demo ortalama tüm özellikleri taşıdığı için teslim etmiş sayılır. Müşteri, yazılımın gereksinimlerini ve uyumluluk bilgilerini kontrol etmekten sorumludur. logo, iletişim bilgileri gibi değişken verileri kendisi sağlamalı ve yönetim panelinden kendisi günceller. 

 

İade Politikası:

Web sitesinin hazırlanması MÜŞTERİ haricinde bir sebepten dolayı iş tamamlanmayacak ise WEBENFO YAZILIM aldığı tüm ücretleri iade etmekle yükümlüdür. Doğal afet (deprem,sel vs.), hastalık, ölüm gibi her iki taraftan kaynaklı olmayan olaylar MÜŞTERİ haricinde bir sebepten sayılmayacaktır.

auction.ovh müzayede yazılımı hizmeti  demosuna ulaşarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilme ve ayrıca her türlü satış öncesi soruları için firmamız ile iletişime geçip detaylı bilgi alabildiği için geçerli bir sepeb olmaması durumunda iadesi mümkün değildir.

 

 İptal Politikası:

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15/ğ maddesi uyarınca; Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara (her tür dijital içerik, elektronik lisans ürünleri, oyun veya yazılım programları) ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Kanun hükümlerince; Dijital içerik, elektronik lisans ürünleri, oyun veya yazılım programlarına ilişkin sözleşmelerde üründen kaynaklı bir sorun olmadığı takdirde değişim veya iade mümkün değildir. Alıcının ürünü hatalı satın alınması, üründen vazgeçmesi vb. durumlarda da cayma hakkı kullanılamaz, değişim veya iade talebinde bulunulamaz.

Hatalı veya Arızalı Yazılım:
Müşteriler, yazılımın hatalı veya arızalı olduğunu tespit ederlerse, derhal müşteri hizmetleri ile iletişime geçmelidirler. Müşteri hizmetleri, sorunu çözmek veya müşteriye alternatif bir çözüm sunmak için gerekli adımları atacaktır. Gerektiğinde, hatalı veya arızalı yazılımın düzeltilmiş bir sürümü müşteriye sunulacaktır.

Kullanım Koşulları:
Müşteriler, müzayede yazılımını sadece belirtilen kullanım koşullarına uygun olarak kullanmalıdır. Yazılımın izinsiz olarak kopyalanması, dağıtılması veya ticari amaçlarla kullanılması yasaktır. Müşteriler, yazılımın lisans koşullarını okumalı ve uyum sağlamalıdır.

Müşteri Destek:
Müşteriler, yazılım hizmetiyle ilgili herhangi bir sorun, soru veya destek talebi için müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirler. Müşteri hizmetleri veya websitemizin iletişim kanalları vasıtasıyla, müşterinin sorularını yanıtlayacak, teknik sorunları çözecek veya diğer yardıma ihtiyaç duydukları konularda destek sağlayacaktır.

 

 


 

 

ENGLISH TRANSLATION  VERSION

 

Delivery and Return Conditions (Auction Software Service)

These Delivery and Return Conditions apply to the auction software service provided by [company name]. The following terms govern the delivery of the software service and possible return requests.

Delivery:
The auction software service will be available as the website url after the client's payment is complete. The software service will be made available through the online account. Delivery time will be offered as demo in 3 days or less after payment confirmation. The demo average is deemed to have delivered as it has all the features. The customer is responsible for checking the software's requirements and compatibility information. It should provide variable data such as logo, contact information, and update it from the administration panel itself.


Return policy:

If the website will not be completed for any reason other than the CUSTOMER, WEBENFO SOFTWARE is obliged to return all the fees it received. Events that are not caused by both parties, such as natural disasters (earthquake, flood, etc.), illness, death will not be counted for any reason other than the CUSTOMER.

Since you can view the system with all its features by accessing the auction.ovh auction software service demo, and also contact our company for all kinds of pre-sale questions and get detailed information, it is not possible to return it if there is no valid reason.


Cancellation Policy:

In accordance with Article 15/ğ of the Distance Contracts Regulation; The right of withdrawal cannot be exercised in contracts regarding services performed instantly in the electronic environment or intangible goods delivered instantly to the consumer (any kind of digital content, electronic license products, games or software programs). According to the Distance Contracts Regulation and the provisions of the Law; Contracts for digital content, electronic license products, games or software programs cannot be exchanged or returned unless there is a problem with the product. The buyer's faulty purchase of the product, abandonment of the product, etc. In such cases, the right of withdrawal cannot be exercised, no change or refund can be requested.

Faulty or Defective Software:
If customers find that the software is faulty or malfunctioning, they should contact customer service immediately. Customer service will take the necessary steps to resolve the issue or provide the customer with an alternative solution. When necessary, a corrected version of the faulty or malfunctioning software will be made available to the customer.

Terms of Use:
Customers should only use the auction software in accordance with the stated terms of use. Unauthorized copying, distribution or use of the software for commercial purposes is prohibited. Customers must read and comply with the software's license terms.

Customer Support:
Customers can contact customer service for any software service related issue, question or support request. Customer service or through the communication channels of our website will answer the customer's questions, solve technical problems or provide support in other matters they need help with.