Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Adı :
Adresi
Telefon:
Email :

1.2. Alıcı

Adı – soyadı/TC.No
Adresi
Telefon
E-mail

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http://www.auction.ovh internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.auction.ovh sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün /Ürünler

Adı , kodu : … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -$
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -$

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler ……………’den alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından http://www.auction.ovh sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.3. http://www.auction.ovh den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizme$eri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, http://www.auction.ovh internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talima$arının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.auction.ovh sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil $ tutarı (Taksi$i işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden
önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda ; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

Ödeme:

http://www.auction.ovh ’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

Teslimat:

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirke$erinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afe$er gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizme$erine iletişim@…………….com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş pake$er teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizme$erine bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün İade:

Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizme$erine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksi$i olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksi$e yapmaktadır. Satıcı,bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksi$i harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumundakonuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksi$i olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksi$eri satışın taksi$eri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 10-Garanti

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şar$ar dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heye$eri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

 

 

 


 

ENGLISH TRANSLATION

 

Article 1 - Parties

1.1. Seller

Name :
Address
:Phone:
Email :

1.2. Buyer

Name – surname/TC.No
Address
Phone
e-mail

Article 2 - Subject

The subject of this agreement, the seller belongs to http://www.auction.ovh the qualities that made the order electronically from the internet site listed below, and the fee specified in relation to the sale and delivery of the product sales No. 4077 on the protection of consumers in accordance with the provisions of the regulation on distance contracts law and determine the rights and liabilities of the parties to it.

Buyer, seller's name, ti$e, Full Address, Phone Number and other contact information essential qualities of the subject property for sale, the selling price including taxes , payment terms, delivery terms, costs, etc and all the information about the cost of “withdrawal” right-of-Use and how to use this right , where the authorities may convey complaints and objections, etc. clear , understandable and have been informed by the vendor to the internet environment , as appropriate, whether electronically confirmed after order and all that stuff this preliminary information that agrees to provide under this contract.

http://www.auction.ovh preliminary information contained in the invoice on the order given by the recipient and are an integral part of this contract.

Article 3 - Contract Product/Payment/Shipping Info

Electronically received the product/the type of products and the type, quantity, brand/model, sales price, payment method, delivery person, delivery address, billing information, shipping costs are as follows.The person who will be billed must be the same as the one who made the contract with.The following information must be accurate and complete. This information is not correct or is incomplete and also to meet with situations where the damages of the buyer accepts the buyer accepts any and all liability that might occur in this situation.

The seller deems it necessary in the event that that is the truth don't match with the information given by the purchaser when the order reserves the right to withdraw. The seller has detected a problem in cases where the purchaser in the order given by phone, e-mail and mail addresses to the recipient if it cannot reach, the order is put into effect to be 15 (fifteen) days for a period of returns. Buyer seller during this period are expected to communicate on the subject with. If the buyer does not get any reply from the seller within this period, both parties in order to avoid damage cancels.

The Imported Product /Products

Name code : ... units
selling price Total : .... -$
payment methods : credit card/bank transfer (EFT)
to be delivered to the Person :
phone number :
address to be delivered :
Billing you will be the person/institution :
billing address :
tax office :
tax ID number :
shipping fee : ... -$

Article 4 - the date of contract and compelling reasons

Date of contract, the date on which the order was placed by the purchaser ../../.... date.

Exist at the date of signing the contract or unforeseeable, beyond the control of the parties, one or both of the parties under the contract with the emergence of where they are installed the debt, partially or completely, and responsibilities to fulfill to fulfill them in a timely manner olanaksizlastiran circumstances or force majeure (natural disasters, war, terrorism, insurrection, changing legislation, the provisions of seizure, or strikes, lockouts, failure of production and communication facilities, significan$y, etc.) will be considered. The force majeure party shall notify the other party immediately and in writing.

During the continuation of force majeure, for being unable to fulfill the acts of the parties, there shall be no responsibility. This force majeure situation of 30 (thirty ) days continues for a period of either party the unilateral right of termination will be born.

Article 5 - rights and obligations of the seller

5.1. Vendor No. 4077 on the protection of consumers in distance contracts and the law on the regulation imposed in accordance with the provisions of the contract except in case of force majeure, acts to fulfill all agree.

5.2. 18 (eighteen) years of age, people under ...............’they can't shop. The buyer specified in the contract will be based on the age is correct. However, due to writing the recipient's age wrong, in no way will be the responsibility of the seller.

5.2. The price system failures that occur from accidental http://www.auction.ovh is not responsible. According to this dealer, website, System, Design, or illegal means possible interventions that may arise due to a promotional website, is not responsible for pricing errors. On the basis of a system failure, you can claim rights from the seller to the buyer.

5.3. http://www.auction.ovh den credit card (Visa, MasterCard , etc.) or shopping can be done by bank transfer. Transfer the orders which be cancelled within one week from the order date. Processing time of orders, not at the time the order is placed, the collection was made from your account or credit card required transfer (EFT) bank accounts is determined to have reached. Pay-cheque or postal mail, such as customer service, carried out further consultation with methods of payment are not accepted.

Article 6 - rights and obligations of the buyer

6.1. Acts imposed except for Force Majeure in the contract the buyer agree to fulfill them all.

6.2. Ordering business with the recipient specified in the contract and whether the contract is considered to have accepted the terms of payment of the appropriate undertakes to make payment.

6.3. Buyer http://www.auction.ovh the internet site from the vendor's name, ti$e, Full Address, Phone Number and other contact information essential qualities of the subject property for sale, the selling price including taxes , payment terms, delivery terms, costs, etc and all the information about the cost of “withdrawal” right-of-Use and how to use this right , where the authorities may convey complaints and objections , etc. about a clear, understandable and agrees to provide this preliminary information electronically confirmed that they were appropriately informed to the internet environment.

6.4. Pursuant to the previous paragraph, the buyer, product ordering and payment conditions, precautions are taken against possible cases of the instructions for use and warnings on the product www.auction.ovh order/payment/operating procedure, read the information and is the owner of the information, and declares that gave the needed confirmation in the electronic environment.

6.5. The recipient wishes to return the product under circumstances where damage to the product and packaging received not original invoice and receipt of the return you agree to return instan$y.

Article 7 - The Order/Payment Procedure

Order:

The amount of products added to the shopping cart GBP including VAT (Installment installment amounts of transactions, total buyer once approved by the relevant bank card will be processed through the mail. For this reason, they are shipped orders
before the order confirmation email is sent to the customer. Order confirmation emails to be sent out to shipping.

Any downtime or issues that may arise regarding status in the process stated in the contract to the buyer of a credit card, phone/fax/e-mail will be notified by employing one or a few of ways. If necessary, the buyer may be asked to meet with the bank. Processing time of orders, not at the time the order is placed, the collection was made from your account or credit card required transfer (EFT’ s) is determined when it reaches the seller's accounts.

Exceptionally is a justified reason for not understanding the fact that the goods subject of the contract could be supplied and/or encounter the problem of inventory in the event that purchaser immediately informed in a clear and understandable manner to the receiver, and in case of approval can be sent to the recipient or other goods of equal quality and price you desire and in accordance with the selection ; another may be sent a new product, enter the elimination of other barriers that prevent the delivery of the product or the stock can be expected and/or your order may be canceled.

Imkansizlastig the fulfillment of its obligation to deliver the goods subject of the contract of cases, the total price paid by the buyer being aware of this situation and, if applicable, at the latest within ten days and the contract document refundable her all kinds of debts will be cancelled. In such a situation, will not demand any additional material and moral damages from the buyer.

 

Payment:

http://www.auction.ovh also, your credit card details on the Internet cash deposit are ordered with recipients who do not wish to use the facilities. Select the most appropriate bank wire transfer, you can transfer payment by the buyer. EFT to the account have been made if the date will be taken into consideration. Wire transfer, and/or when doing EFT “Sender information”billing information is required to be written down and be the same as the order number.

After the delivery of the product doesn't originate from the recipient of the fault of the buyer's credit card by unauthorized persons in a way that the bank or financial organization regarding the use of unfair or unlawful pay to the seller the price for the product, if the product delivered within 10 days of the seller are obliged to send the receiver itself. In such cases, shipping costs are borne by the buyer.

If the buyer elects to pay by credit card, the purchaser, a relevant interest rates and interest-related information would also confirm the bank, in accordance with the provisions of the legislation in force interest and interest-between the bank and the buyer of the relevant provisions of the “credit card Agreement” that will be implemented is within the scope of declares.

Article 8 - Shipping/Delivery Procedure

Shipping:

Sending mail with the order confirmation Product/Products vendor is contracted cargo company.

Delivery:

Product/products contracted cargo will be delivered to the recipient's address with the seller. Delivery time mail order confirmation sent, and since the establishment of the convention is 30 days. Continuous data previously provided in writing or notified to the recipient with a carrier, this period can be extended up to ten days.

Products, shipping companies delivery address telephone notification will be sent as regions.

The shipping company deliver in the areas that one day a week, the incompleteness and inaccuracy in the event that the referral information in some situations, such as social events and natural disasters may be specified in sagging in the day time. This is due to prolapse any liability to the buyer the seller cannot. The product from the receiver to another person/organization that will be delivered if it is to be delivered to the person/institution's rejection of the delivery of, inaccuracy in the information referral and/or that may arise from the absence in the recipient's place is not responsible for the extra shipping cost the seller. Days specified in the context of the product/products if they reach the customer, customer service delivery problems iletisim@................com e-mail address used must be reported immediately.

In the case of a damaged package; damaged parcels courier delivery should be attached to the minutes of the authority. If the authority is a view that if the package is not damaged and the shipping company, the package is opened, it is worth checking that there is delivered undamaged products and is the recipient of the right to request that the situation be recorded again. After the package is received by the shipping company the buyer agree that the task would have been as complete. If the package is not accepted and the records are kept, the situation remaining on the receiver copy of the report, together with customer service should be reported to the seller in the shortest time.

Article 9 - right of withdrawal you can return the product and the procedure of

Product Return:

Within seven days after receipt of the goods to the buyer is enti$ed to withdraw from the contract without paying any reason or penalty. No public notification of the refund process in accordance with the Tax Procedure Law 385 for it to be done, delivered together with the goods to the buyer, the buyer will return the complete and correc$y filled in 2 portions at the bottom of the invoice after you have signed the other copy to send a copy with the product to the vendor to hold it.The duration of the right of withdrawal starts from the day the goods are delivered to the recipient. The returned product or the return shipping cost must be met by the buyer of the product.

Buyer's requests and/or clear the goods for his personal needs, the right to withdraw is not in question.

If he exercises his right of withdrawal the buyer's, the seller along with the product from the date of receiving the invoice containing the notice of cancellation at the latest within ten days of the total price that is received and, if applicable, consumer debts, all documents will refund installing it at no cost to the consumer.

Reduction or refund of the value of the goods that have been delivered of a reason that makes it impossible for the existence of the right of withdrawal does not prevent the use. However, imkansizlasmas stems from the inability of the consumer, or refund of the reduction in value if the value of the goods or the seller would have to compensate for the decrease in value.

For each product overall inadverten$y received the refund period is 7 days. Within this period, opened, used, destroyed, etc will not accept return of products. Return with the original packaging should be done.

Inadverten$y imported the product and its packaging in any opening, distortion, breakage, damaged, torn, used, shared, and poet cases have been identified in cases where they have been delivered to the buyer with the form and the product may not be returned in case the product will not be returned and will not be refunded.

For product returns, the situation should be directed to customer service as a priority. In the return of the product information that are being sent by the seller to the customer is forwarded. After this interview contains information about product returns delivery through a courier company together with the invoice that should convey to the buyer's address to seller. Reaching the returned product to the dealer if they satisfy the conditions stated in this contract are accepted as a return if repayment for the credit card/account shall be made. The product being returned, the price is non-refundable. Credit card refunds to your credit card of the bank accounts of the reflection that is related to the time at your disposal.

Shopping is made as credit card and installment credit card the refund procedure will be implemented in the following way: if the purchase request is transmitted with a few installments of the product to buyer, the buyer is payment to the bank in installments. Product price from the seller to the bank all at the same time, after paying the expenses from bank to mail a refund to the buyer's credit card installment durumundakonu the aggrieved parties involved in the situation of the amount of the refund to be requested again as installment hamil-party accounts by bank transfer.The buyer cancel the sale if the amount of installment paid until the due date of the card with the dates of your card every month if they don't conflict with the account Segment 1(A) the buyer return the return will be reflected in the installment sale payments paid prior to and after the number of installments that are paid prior to return much more it will take months and will be dropped from the existing debt.

The seller of the goods and services purchased with the card in case of return the bank to the recipient in accordance with the agreement you can pay with cash. The merchant seller will process a refund with the relevant software when it comes to make a return, whether the relevant amount to the bank or the merchant seller account that it is obligated to pay cash in on the details above may be made in cash in accordance with the procedure specified for the payment to the recipient. Credit card refund to the buyer the cost is a one time payment to the bank after the bank shall be made in accordance with the above procedure.

Article 10-Warranty

If instructions are not properly cleaned and manufacturing all kinds of products, which have been used under the conditions mentioned below against fault 2-year warranty: the warranty applies only to consumers covered by the Law No. 4077 on the liability of the seller. For commercial jobs, the provisions of the Turkish commercial code will apply.

Article 11 - Privacy

In order to make the payment with the information referred to in this contract by the buyer by the seller reporting the information to the vendor 3. it will not be shared with parties.
This information seller only administrative/ legal within the framework of the existence of the obligation to explain. Research has documented any license under criminal investigation concerned to place in the hands of the seller, we can provide requested information.

We are not store credit card information,credit card information transmitted to the banks in a secure manner only during the collection process for receiving respective provision is used, and deleted from the system after the provision.
Recipient's e-mail address, postal address and telephone information by the seller only and the information is used standard procedures for the delivery of the product. In some periods, campaign information, information about new products, promotional information can be sent to the recipient after approval.

Article 12 - in case of dispute, the competent court, and executive offices

In case of a dispute arising from the application of this agreement, the Ministry of industry and trade up to the value declared in the month of December of each year by the consumer arbitration committees and consumer courts at the location of purchaser or seller are authorized.

In the event of an order, the buyer is deemed to have accepted all the terms and conditions of this agreement. .../.../...